Termeni şi condiţii

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Prin această platforma, denumită "KaraVIP",  SC Kara Silver SRL - denumită în continuare "KARA" - oferă clienților săi o interfață pentru plasarea online a comenzilor.

Vă rugăm să parcurgeţi acest document cu atenţie. Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea KaraVIP, accesibil la adresele https://www.karavip.ro si https://karavip.ro, denumit în continuare "KaraVIP" sau "Platforma", sunteți de acord cu termenii și condițiile legale de folosire a acestuia. Această platformă este menţinută şi actualizată de SC Kara Silver SRL.

SC Kara Silver SRL
510174 - Alba Iulia, Jud. Alba,
B-dul Republicii, Nr. 28A
Tel / fax: +40 258 833 853
E-mail: office@karajewelry.ro

Prezentul document intră în vigoare la data de 25 mai 2018.

 

1. Protecţia proprietăţii intelectuale

Conţinutul şi designul Platformei, precum şi orice alte materiale având legătură cu Platforma sau cu KARA (denumite în continuare "Conţinut"), publicat pe Platformă sau trimis către dvs. prin email sau sau prin orice alt mijloc, aparţin KARA şi colaboratorilor săi şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă Conținutul fără a deţine o permisiune scrisă din partea KARA.

KARA își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune considerată dezirabilă sau necesară, în raport cu orice reprezintă conținutul Platformei.

 

2. Utilizarea conţinutului KARA

Utilizatorii Platformei au următoarele drepturi:

 • de acces, navigare și utilizare a acestei Platforme;
 • de a beneficia de informațiile postate pe Platformă;
 • de a utiliza Platforma pentru plasarea de comenzi și pentru orice alte acțiuni ce pot fi realizate prin funcționalitățile puse la dispoziție.

Orice utilizare a Conţinutului Platformei în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a Conţinutului Platformei în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: office@karajewelry.ro.

 

3. Obligațiile vizitatorilor

Prin folosirea Platformei vă asumați următoarele obligații:

 • să utilizați Platforma doar în scopuri legale;
 • să nu violați măsurile tehnnologice și de protecție ale Platformei;
 • să nu inițiați și desfășurați activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a Platformei, a serverului, securitatea informațiilor etc;
 • să nu introduceți cod sau secvențe de cod cu caracter de viruși sau malware care ar putea pune în pericol securitatea datelor, a Platformei etc.;
 • să nu stocați, copiați, multiplicați, distribuiți, arhivați, păstrați – indiferent de formă sau mijloc – orice fel de material și informație de pe Platformă, orice este legat de Conținutul acesteia;
 • să nu postați pe Platforma (prin intermediul formularelor puse la dispoziție, în câmpurile de observații ale comenzilor, etc.) mesaje/materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimator pentru persoane/organizații, vătămător în orice privință, de natură să inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestei Platforme;
 • spam-ul este interzis și va fi sancționat;
 • să nu divulgați informații confidențiale, cum ar fi date personale, altele decât cele solicitate explicit în câmpurile dedicate acestora;
 • să nu publicați mesaje care pot aduce vătămare imaginii, prețului sau valorii de piață a unui produs/serviciu/brand/organizații sau pot afecta imaginea publica a unei persoane;
 • să nu îndepărtați însemnele care marchează dreptul de autor al KARA asupra Conţinutului Platformei.

 

4. Responsabilități

KARA nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • conținutul comenzilor plasate de utilizatori; acestea vor fi executate exact așa cum au fost înregistrate pe Platformă;
 • oricare din regulile încalcate de utilizatorii Platformei;
 • daunele, de orice fel ar fi acestea, care pot apărea prin utilizarea Platformei sau din cauza imposibilității utilizării acesteia;
 • întreruperea funcționării Platformei sau a serverelor;
 • riscurile inerente, care pot sa apara prin utilizarea Platformei și a internetului, în general – viruși, diferite elemente sau acțiuni ce pot provoca daune, violarea securității informațiilor etc.;
 • pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului folosit la conceperea și gazduirea Platformei;
 • breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește Platforma;
 • corectitudinea și actualitatea informațiilor.

KARA nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente de forță majoră sau activitatea unei terțe persoane.

KARA nu poate fi responsabilizată pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Platformei.

KARA nu poate fi acuzată pentru niciun fel de daune determinate de Conținutul Platformei sau accesarea/utilizarea acesteia, în niciun fel de condiții.

La cererea KARA, sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere KARA pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

 

5. Schimbari ale site-ului

KARA poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul la Paltformă sau la o parte a funcționalităților disponibile, pentru un utilizator sau pentru mai mulți.

 

6. Acord de confidenţialitate

Prin completarea oricaror formulare de pe Platformă, vă dați acordul ca datele personale trecute în formulare să fie prelucrate de către KARA în scopurile declarate ale acestei Platforme precum și în scopuri statistice, conform reglementarilor GDPR.

Tuturor vizitatorilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu GDPR, conform căruia persoanele vizate au dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție. Fiecare vizitator are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a KARA trimițând o cerere scrisă, datată și semnată la adresa menționată în introducerea acestui document sau un email la adresa office@karajewelry.ro.

La cererea dvs. expresă în scris/email, KARA se obligă:

 • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale, KARA nu își asumă nici o responsabilitate.

Mai multe detalii despre aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi în Politica de Confidențialitate.

 

7. Utilizarea cookie-urilor

Platforma folosește module cookie pentru îmbunățățirea experienței de navigare. Pentru detalii, vă rugăm consultați Politica privind Cookie-urile.

 

8. Soluționarea litigiilor

Încălcarea prevederilor acestui document, poate duce la suspendarea dreptului de a accesa Platforma. Eventualele litigii vor fi soluționate pe cale amiabila, fie direct între părți, fie folosind platforma SOL (soluționarea online a litigiilor).

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord și nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, va fi adus spre soluţionare în faţa instanţelor româneşti.

 

9. Dispoziții finale

KARA este îndreptăţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifica însă, KARA va publica o notificare în acest sens. Accesul în site şi folosirea serviciilor KARA după momentul notificării implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

 

Vă mulţumim,
Echipa KARA